IT's værdi for forretningen

IT's værdi for forretningen

IT afdelingen og dens IT ydelser er en service til virksomhedens kerneforretning i lighed med f.eks. Økonomi funktionen og HR. Men i modsætning til de 2 sidste, kan det være rigtig svært at forstå, hvad IT bidrager med, hvad IT ydelserne koster og hvem der er den interne kunde.

I mange virksomheder opgiver man at få det rette indblik i IT’ens værdi for virksomheden, hvad pengene bruges til. Velfungerende IT-løsninger er komplekse og alle komponenter kræver løbende vedligeholdelse, ligesom mange ændringer i kerneforretningen betyder ændringer i IT løsninger. Men kompleksiteten er ikke den interne kundes problem, kunden skal mødes med sprog og beskrivelser, der matcher deres professionelle viden.

 

IT-afdelingen skal i et tæt samspil med kerneforretningen skabe synlighed og forståelse for værdibidraget fra IT og nye IT projekter skal godtgøre nytteværdi contra omkostning for kerneforretning.

 

Lad mig hjælpe jer med at få synlighed, øget tilfredshed i kerne forretningen, anerkendelse af IT løsningernes værdi for den interne kunde samt modeller til det løbende samarbejde.

 

  • Situationsanalyse – der giver et billede på status 360°
  • Forslag til handlingsplan inkl. Kommunikation og målinger
  • Implementeringsplan og opfølgning.

 

Copyright © All Rights Reserved * CVR nr. 35358129 * les@360management.dk