Strategi/Forretningsudvikling/Styring

Strategi/Forretningsudvikling/Styring

Fra strategi til realiserede mål

Opgaven løses med udgangspunkt i dit behov, der findes masser at værktøjer vi kan tage i anvendelse, det vigtigste er kun at bruge dem, der giver værdi i den aktuelle situation og kan understøtte beslutninger. Det handler om din situation – jeg finder værktøjer og styrer processen for Vision, Mission, Strategi, Mål, Planer, Styring – OG implementering og opfølgning. Du får et brugbart værktøj og ikke bare en masse papir.

 

Fokusering/prioritering hen mod dine mål

Du har målene, men har svært ved at realisere dem.

 

Kender du dine Kritiske Succes Faktorer?

Sandsynligvis kender du dem eller i hvert fald nogen af dem. Men måske gemmer der sig nogle, som du ikke er bevidst om. Og måske har du brug for hjælp til at sætte styringsparametre i din virksomhed.

 

360° kommunikationsanalyse/plan med vægt på synlighed gennem facts og målgrupper

Kommunikation er altgørende for at få succes. Information og dialog kan flytte ”bjerge”. Men pas på at ordmylderet ikke bare bliver ord, så har kommunikation en negativ effekt.

Copyright © All Rights Reserved * CVR nr. 35358129 * les@360management.dk